Šta je erektilna disfunkcija?

IMPOTENCIJA

erektilna disfunkcija

Erektilna disfunkcija muškarca predstavlja nesposobnost postizanja i održavanja erekcije dovoljno dugo kako bi se imao zadovoljavajući seksualni odnos.

Erektilna disfunkcija se pojavljuje u različitim oblicima:
» kao stalna i potpuna nesposobnost postizanja erekcije
» kao nesposobnost postizanja dovoljno tvrde erekcije za penetraciju
» kao nesposobnost održavanja erekcije dovoljno dugo za uspešan polni odnos

Muškarci sa ovim problemom suočavaju se sa nizom teškoća kao što su gubitak seksualne želje, nemogućnost postizanja ili održavanja erekcije, prerana ejakulacija, nemogućnost ejakulacije.

Impotencija kao seksualni problem u velikoj meri narušava sliku koju muškarac ima o sebi što ga čini podložnim da strahuje od budućih neuspeha u seksualnom funkcionisanju. Jednom kada se razvije osećaj anksioznosti javlja se i sklonost da se predviđaju budući neuspesi što vodi pojačavanju prvobitnog straha i ponovnim neuspesima u postizanju erekcije.

Libido Max svojim načinom primene 45 minuta pre seksualnog odnosa otklanja teškoće i pospešuje erektilno zdravlje.

Kako se ostvaruje erekcija?

Sama erekcija predstavlja složen psihofizički proces, koji uključuje psihološke, nervne, hormonske i vaskularne komponente. Erekcija može biti psihogena i refleksogena.

Psihogena erekcija nastaje zbog erotskih stimulusa, koji mogu biti čulni,vizuelni, mirisni i imaginativni.
Refleksogena erekcija nastaje zbog direktne stimulacije genitalnih organa.

Psihogena i refleksogena erekcija deluju sinergistički, tako da psihogeni stimulusi pojačavaju reakciju na refleksogene i obratno.

Tada dolazi do opuštanja glatkih mišića penisa, što omogućava priliv krvi u kavernozna tela penisa, čime se on povećava i otvrdnjava. Opna, koja obavija kavernozna tela se zateže i sprečava oticanje krvi preko vena. Time se održava erekcija. Posle grčenja mišića i ejakulacije dolazi do otoka krvi preko vena i erekcija prestaje.


Uzroci erektilne disfunkcije:

Najčešći uzroci erektilne disfunkcije su organski, neki mogu biti i psihološki ili kombinacija organskih i psiholoških.

Organski uzroci ( kardiovaskularna bolest,dijabetes, lekovi, neurološke bolesti, endokrinopatije )

Jedan od glavnih organskih uzroka impotencije jesu vaskularni problemi tj. problemi sa krvnim sudovima. Da bi muškarac bio u stanju da postigne i održi erekciju, neophodan je povećan priliv krvi u penis. Sužene arterije mogu otežati priliv krvi u penis što posledično može dovesti do problema u postizanju erekcije. Visok krvni pritisak, pušenje, dijabetes i visok holesterol su najčešći uzroci impotencije. Pored toga, hormonski poremećaji, problemi sa tiroidnom žlezdom takođe mogu doprineti problemu impotencije.

Stanje poznato kao „propustljive vene” može otežati održavanje erekcije. Da bi se erekcija održala potreban je ne samo pojačan prliv krvi preko arterija, nego i njen ostanak u penisu. Krv se zadržava u penisu u erekciji tako što se vene stežu i sprečavaju oticanje krvi. Ako su vene u nemogućnosti da se stegnu, erekcija se verovatno neće desiti ili će trajati veoma kratko.

Psihološki uzroci (depresija, stres, teskoba, osecaj krivice i nisko samopoštovanje)

Jedan od najčešćih psiholoških faktora impotencije jesu određena očekivanja koja muškarac ima u vezi sa sopstvenom seksualnom performansom. Jednom kada se suoči sa ovim problemom on kroz određen iracionalan način razmišljanja sebe dovodi u stanje depresivnosti, osećaja neadekvatnosti i sumnje u sopstvenu muškost što sve vodi daljem održavanju i produbljivanju ovog problema. Strah ga ometa da bude fokusiran na zadovoljstvo za vreme seksa. Fokus pažnje usmeren je pre na to da li će uspeti da ostvari erekciju nego na osete koji dovode do užitka i zadovoljavajućeg seksualnog odnosa.

Dakle, ukoliko muškarac seksu prilazi sa idejom da mora da demonstrira savršenu performansu i da je zastrašujuće ukoliko omane, impotencija je onda sasvim siguran ishod seksualnog odnosa. Razmišljajući na ovaj način, pažnja je usmerena na strah od nesposobnosti a ne na seksualno uzbuđenje.